Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Cukrzyca typu 2

Wytyczne dotyczące rozpoczynania insulinoterapii

Streszczenie:
Tło:
Insulina jest często wskazana u pacjentów z cukrzycą typu 2 kontrolowaną w stopniu suboptymalnym, pomimo modyfikacji stylu życia i przyjmowania doustnych leków przeciwcukrzycowych.
Cel: Artykuł ten przedstawia w zarysie zasady rozpoczynania insulinoterapii u pacjentów z cukrzycą typu 2 w kontekście praktyki lekarza rodzinnego.
Omówienie: Istnieje kilka opcji włączania insuliny: insulina podstawowaI podawana przed położeniem się spać (insulina NPHII, insulina glargine) 10 jednostek u pacjentów z hiperglikemią na czczo lub przygotowane fabrycznie mieszanki insulinowe (np. insulina aspart 30%/insulina NPH 70%) 6-10 jednostek dwa razy na dobę obejmujące działaniem hiperglikemię w ciągu dnia lub poposiłkową. Dawka insuliny podstawowej powinna być dobierana regularnie na zasadzie zapobiegania wysokim lub niskim poziomom glikemii (np. glukoza na czczo < 4,4 mmol/l [< 79 mg/dl]: -2 jednostki, 4,4-7,0 mmol/l [79-126 mg/dl]: +0 jednostek, 7,1-10,0 mmol/l [126-180 mg/dl]: +2 jednostki, > 10,0 mmol/l [180 mg/dl]: +4 jednostki) lub zwiększana o 1 jednostkę na dobę do osiągnięcia glikemii na czczo równej 5,5 mmol/l (99 mg/dl). Zmiany HbA1c w zakresie od –1,5 do –2,5% można osiągnąć przy możliwym zwiększeniu masy ciała około 3 kg w ciągu 6 miesięcy. Około 50% pacjentów może osiągnąć wartości HbA1c ≤ 7% przy dawkach insuliny wynoszących około 40-70 jednostek/dobę. Alternatywę dla insuliny stanowią glitazony, ale przy wartościach HbA1c ≥ 9,5% insulina zapewnia lepszą poprawę glikemii na czczo i lepsze wartości HbA1c. Pacjenci wymagają edukacji dotyczącej monitorowania poziomów glukozy we krwi, zdrowej diety, wysiłku fizycznego oraz rozpoznawania hipoglikemii i reagowania na nią.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.