Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Postępowanie w razie podejrzenia zakażenia wirusem Ebola

Streszczenie: W artykule scharakteryzowano działania zapobiegające szerzeniu się szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych gorączek krwotocznych stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego. Opisano tryb skierowania pacjenta na obowiązkową hospitalizację, w tym możliwość zastosowania środka przymusu bezpo­średniego. Wyjaśniono niezbędne pouczenia pacjenta i osób ze styczności oraz obowiązki sprawozdawcze względem służb sanitarnych, związane z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby wywołanej przez wirus Ebola.
Tło: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje o utrzymującej się epidemii gorączki Ebola w krajach Afryki Zachodniej. W tej sprawie WHO wydała 8 sierpnia 2014 r. oświadczenie, uznając sytuację epidemiologiczną za nadzwyczajną i stanowiącą zagrożenie dla innych państw. Istnieje ryzyko zawleczenia tej choroby również na inne tereny, w tym do Europy, np. wraz z powracającymi osobami zakażonymi w okresie wylęgania (inkubacji) choroby. W ostatnich dniach odnotowano przypadek zachorowania wśród osób powracających z Afryki do Europy. Zawleczony pojedynczy przypadek zachorowania odnotowano także w Stanach Zjednoczonych.
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie lekarzom rodzinnym regulowanej przepisami prawa procedury postępowania w razie podejrzenia lub rozpoznania choroby wywołanej przez wirus Ebola lub stwierdzenia zgonu w wyniku takiej choroby.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.