Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Rola aminopenicylin
w racjonalnej terapii zakażeń układu oddechowego

Streszczenie:
Tło: Zużycie antybiotyków w Polsce w POZ wynosi około 22 zdefiniowanych dawek dobowych na 1000 pacjentów na dobę i jest jednym z wyższych w Europie. Jest to jedna z przesłanek do opracowania racjonalnych zasad antybiotykoterapii w naszym kraju.
Cel: Zapoznanie lekarzy rodzinnych z najnowszymi zaleceniami omawiającymi rolę aminopenicylin w racjonalnej terapii zakażeń układu oddechowego.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa, omówienie wytycznych.
Omówienie: Pierwszym krokiem do racjonalizacji stosowania antybiotyków jest właściwe rozpoznanie etiologii zakażenia; służą do tego testy biochemiczne i mikrobiologiczne oraz kryteria kliniczne. W etiologii bakteryjnych zakażeń układu oddechowego należy uwzględnić najczęściej występujące patogeny, w tym Streptococcus pneumoniae oraz Haemophilus influenzae. W czerwcu 2009 r. opublikowana została najnowsza wersja gruntownie zmodyfikowanych rekomendacji postępowania w zakażeniach dróg oddechowych. Ze względu na farmakokinetykę oraz profil wrażliwości na podstawowe patogeny w Polsce aminopenicyliny są antybiotykami pierwszego rzutu w leczeniu ostrych epizodów bakteryjnych zakażeń górnego i dolnego odcinka układu oddechowego, z wyjątkiem anginy paciorkowcowej. W leczeniu paciorkowcowego zapalenia gardła/migdałków zalecane jest stosowanie fenoksymetylpenicyliny doustnie. W ostrym zapaleniu ucha środkowego zastosowanie antybiotyków przy pierwszym kontakcie jest zalecane u chorych z wyciekiem z ucha oraz u dzieci z wysoką gorączką i wymiotami, z obustronnym zapale­niem ucha środkowego oraz u niemowląt poniżej 6. m.ż. W pierwszym rzucie leczenia OZUŚ antybiotykiem z wyboru jest amoksycylina. Wskazaniem do natychmiastowego podania antybiotyku w ostrym zapaleniu zatok jest ciężki przebieg zakażenia z gorączką powyżej 39°C, brak poprawy lub pogorszenie podczas obserwacji. Antybiotykiem z wyboru w leczeniu tego schorzenia jest amoksycylina. W leczeniu skorygowanym zaleca się amoksycylinę z kwasem klawulanowym. W pozaszpitalnym zapaleniu płuc dzieciom między 3. t.ż. a 3. m.ż. zaleca się dożylnie cefuroksym. Alternatywą jest amoksycylina z kwasem klawulanowym. W grupie wiekowej od 3. m.ż. do 5. r.ż. w leczeniu ambulatoryjnym zaleca się amoksycylinę, a w grupie pomiędzy 5. a 15. r.ż. amoksycylinę, ampicylinę lub makrolid. U dorosłych w pierwszym rzucie leczenia zaleca się amoksycylinę lub ampicylinę. W chorych z zaostrzeniem POChP przy nasileniu duszności i zwiększeniu ilości odkrztuszanej ropnej plwociny lekiem z wyboru jest amoksycylina lub amoksycylina z kwasem klawulanowym, alternatywnie cefuroksym.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.