Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Kara umowna w POZ

Streszczenie:    
Tło:
Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej jest sankcjonowane możliwością nałożenia na świadczeniodawcę cywilnoprawnej kary umownej. Kara umowna pełni funkcję dyscyplinującą świadczeniodawców do należytego wykonania umowy w interesie świadczeniobiorców.
Cel: W artykule przedstawiono podstawę prawną nałożenia kary umownej, przesłanki odpowiedzialności kontraktowej świadczeniodawcy POZ oraz tryb wniesienia zażalenia na zastosowanie tej sankcji cywilnoprawnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.