Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Kontrola praktyki lekarskiej

Streszczenie:
Tło:
Pomimo teoretycznego podkreślania wagi i znaczenia prawidłowo zaplanowanego i realizowanego procesu kontroli
w firmie, literatura podejmująca temat kontroli jest znacząco uboższa od tej, która przedstawia informacje dotyczące planowania, organizowania czy (zwłaszcza) motywowania.
Cel: Przedstawienie wybranych elementów wewnętrznej i zewnętrznej kontroli praktyki lekarskiej. Czytelnicy po przeczytaniu artykułu powinni umieć wskazać najważniejsze obszary wewnętrznej i zewnętrznej kontroli w praktyce lekarskiej oraz wskazać najważniejsze zmiany wprowadzone w 2009 r.
Omówienie: Artykuł przedstawia wybrane działania podejmowane w ramach kontroli wewnętrznej praktyki lekarskiej (z wyróżnieniem trzech jej podstawowych typów) oraz zmiany w procedurach kontroli zewnętrznej praktyk lekarskich dokonywanej na podstawie zmodyfikowanych w 2009 r. zapisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W końcowej części artykułu przedstawione zostało prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej jako przykład z obszaru, który powinien być przedmiotem wnikliwej kontroli.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.