Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Rozpoznanie i leczenie ostrego zapalenia oskrzeli

Streszczenie:
Kaszel jest najczęstszym objawem, z jakim pacjenci zgłaszają się do gabinetu lekarza opieki podstawowej; rozpoznaniem jest zazwyczaj ostre zapalenie oskrzeli. Ostre zapalenie oskrzeli należy odróżnić od innych częstych rozpoznań, takich jak zapalenie płuc i astma oskrzelowa, ponieważ schorzenia te mogą wymagać zastosowania metod leczenia, które nie są wskazane w zapaleniu oskrzeli. Objawy zapalenia oskrzeli zazwyczaj trwają około 3 tygodni. Obecność lub brak zabarwionej (np. na zielono) plwociny nie pozwala na wiarygodne rozróżnienie pomiędzy bakteryjnymi i wirusowymi zakażeniami dolnych dróg oddechowych. Wirusy są odpowiedzialne za ponad 90% przypadków ostrych zakażeń oskrzeli. Antybiotyki nie są na ogół wskazane w zapaleniu oskrzeli i należy je stosować tylko wówczas, jeśli podejrzewa się krztusiec, aby ograniczyć jego transmisję, lub jeśli pacjent znajduje się w grupie zwiększonego ryzyka zapalenia płuc (np. pacjenci ≥ 65. r.ż.). Wykazano, że standardowe metody leczenia stosowane w objawowym postępowaniu w ostrym zapaleniu oskrzeli są nieskuteczne, a Urząd ds. Żywności i Leków Stanów Zjednoczonych odradza stosowanie preparatów przeciwkaszlowych i przeciwprzeziębieniowych u dzieci poniżej 6. r.ż. W zmniejszaniu stopnia nasilenia objawów u dorosłych pomocny może być suplement zawierający wyciąg z pelargonii afrykańskiej. Ponieważ oczekiwania pacjenta dotyczące przepisania antybiotyków i leków objawowych różnią się od zaleceń opartych na potwierdzonych danych, konieczne jest stosowanie skutecznych strategii komunikowania się z pacjentem, aby zapewnić najbezpieczniejsze dostępne metody leczenia, zapewniając pacjentowi satysfakcjonującą wizytę.

Summary:
Cough is the most common symptom bringing patients to the primary care physician’s office, and acute bronchitis is usually the diagnosis in these patients. Acute bronchitis should be differentiated from other common diagnoses, such as pneumonia and asthma, because these conditions may need specific therapies not indicated for bronchitis. Symp­toms of bronchitis typically last about three weeks. The presence or absence of colored (e.g., green) sputum does not reliably differentiate between bacterial and viral lower respiratory tract infections. Viruses are responsible for more than 90 percent of acute bronchitis infections. Antibiotics are gener­ally not indicated for bronchitis, and should be used only if pertussis is suspected to reduce transmission or if the patient is at increased risk of developing pneumonia (e.g., patients 65 years or older). The typical therapies for managing acute bronchitis symptoms have been shown to be ineffective, and the U.S. Food and Drug Admin­istration recommends against using cough and cold preparations in children younger than six years. The supplement pelargonium may help reduce symptom severity in adults. As patient expectations for antibiotics and therapies for symptom management differ from evi­dence-based recommendations, effective communication strategies are necessary to provide the safest therapies available while main­taining patient satisfaction.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.