Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zasady kierowania na ambulatoryjne leczenie specjalistyczne

Streszczenie:
Tło: Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne zapewnia się świadczeniobiorcy i finansuje ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).1 Zasadą jest, że specjalistyczna opieka zdrowotna finansowana ze środków publicznych udzielana jest na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Cel: Opracowanie przedstawia lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej zasady kierowania pacjentów na ambulatoryjne leczenie specjalistyczne w świetle najnowszych regulacji prawnych wprowadzonych m.in. nowymi ogólnymi warunkami umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.