Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zasady kierowania na leczenie szpitalne

Streszczenie:
Tło: Podstawowy element współpracy lekarza POZ ze szpitalami to kierowanie pacjentów na leczenie szpitalne. Przepisy1 wprowadzają prymat leczenia ambulatoryjnego nad leczeniem szpitalnym. Leczenie szpitalne jest więc uzasadnione dopiero wówczas, gdy cel leczenia nie może zostać osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne. Leczenie szpitalne zapewnia się świadczeniobiorcy i finansuje ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).
Cel: Opracowanie przedstawia zasady kierowania pacjentów na leczenie szpitalne w świetle najnowszych regulacji prawnych wprowadzonych m.in. nowymi ogólnymi warunkami umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.