Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Dokumentowanie rozpoznania zakażeń i chorób zakaźnych

Streszczenie:
Tło:
Od 3 września 2012 r. obowiązują przepisyI zmieniające ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm. – dalej u.z.z.), poszerzające i uszczegóławiające zakres obowiązków lekarza rodzinnego związanych z dokumentowaniem rozpoznania zakażeń i chorób zakaźnych. W wyniku nowelizacji wprowadzono również zmiany w wykazie zakażeń i chorób zakaźnych, stanowiącym załącznik do ustawy.
Cel: Artykuł przybliża aktualne zasady i tryb uczestnictwa lekarzy rodzinnych w sprawowaniu nadzoru epidemicznego poprzez realizację konkretnych obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych związanych
z podejrzeniem lub rozpoznaniem przez nich zakażenia lub choroby zakaźnej.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.