Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Uaktualnienie

Streszczenie:
Tło:
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) dotyczy 1 na 200 osób i jest zazwyczaj rozpoznawane po wielu latach od początku wystąpienia objawów. Przewlekły ból pleców występuje często, więc rozpoznanie choroby we wczesnym stadium wymaga doświadczenia klinicznego oraz wysokiego stopnia podejrzliwości lekarza. Co więcej, markery zapalenia nie zawsze są podwyższone, a zmiany radiologiczne należą często do objawów późnych.
Cel: Celem przeglądu jest omówienie ZZSK oraz niedawno zdefiniowanego zaburzenia – spondyloartropatii osiowej bez zmian radiologicznych. Ta ostatnia choroba jest często wczesną prezentacją kliniczną ZZSK, pojawiającą się przed rozwinięciem się widocznego na zdjęciu rentgenowskim zapalenia stawów krzyżowo-biodrowych, a u 50% pacjentów przechodzącą w typowe ZZSK.
Omówienie: W ocenie wczesnego stadium choroby szczególnie użyteczne może być MRI, chociaż przewlekłe zmiany w postaci zapalenia stawów krzyżowo-biodrowych są lepiej widoczne na klasycznym zdjęciu RTG. Leczeniem pierwszego rzutu są niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), a wyniki ostatnich badań sugerują, że ich regularne stosowanie u pacjentów z ZZSK spowalnia progresję radiologiczną. Leczenie inhibitorem czynnika martwicy nowotworów (TNF) znacząco poprawiło jakość życia ponad 2/3 pacjentów z ZZSK z niewystarczającą odpowiedzią na NLPZ.
Summary: 
Background:
Ankylosing spondylitis (AS) affects one in 200 individuals and is usually diagnosed many years after onset of symptoms.Chronic back pain is common and recognition of early disease requires clinical experience and a high index of suspicion.Further, inflammatory markers are not invariably elevated and radiographic changes are often late findings.
Objective: The objective of this review is to address AS and the recently defined disorder of non-radiographic axial spondyloarthritis. The latter is a common early presentation of AS, before the development of radiographic sacroiliitis, and will evolve into typical AS in 50% of patients.
Discussion: MRI may be particularly useful in evaluating early disease, although chronic changes of sacroiliitis are better seen on plain X-rays. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are first-line therapy and recent studies suggest that regular use among patients with AS slows radiographic progression. Tumour necrosis inhibitor therapy has strikingly improved quality of life for the more than two-thirds of AS patients with an inadequate response to NSAIDs.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.