Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Uszkodzenia ścięgien

Praktyczne porady dla lekarzy rodzinnych

Streszczenie:
Tło:
Uszkodzenia ścięgien występują często, na ogół mają charakter zwyrodnieniowy oraz mogą być powodem znaczącej chorobowości w przypadku braku odpowiedniego postępowania.
Cel: W niniejszym artykule opisano niektóre kluczowe zasady postępowania w przypadku uszkodzeń ścięgien, kładąc szczególny nacisk na rozpoznanie oraz postępowanie.
Omówienie: Rozpoznanie stawia się przede wszystkim na podstawie wywiadu oraz badania przedmiotowego wraz z wynikami badań obrazowych zalecanych w przypadku niestandardowych lub opornych przypadków. W badaniu przedmiotowym ujawnia się miejscową tkliwość ścięgien, ból w trakcie rozciągania biernego, ból przy aktywnym skurczu mięśnia lub podczas specyficznych testów prowokacyjnych. Leczenie obejmuje kontrolę bólu oraz rehabilitację mięśni i ścięgien. Kontrola bólu może obejmować stosowanie okładów z lodu, usztywnienie oraz leczenie farmakologiczne. Najważniejszym sposobem leczenia przewlekłych uszkodzeń ścięgien są ćwiczenia rehabilitacyjne. Muszą one obejmować ćwiczenia rozciągające i wzmacniające siłę mięśni. Ćwiczenia wzmacniające siłę mięśni, stosowane w przypadku uszkodzeń ścięgien, mają na ogół charakter ekscentryczny i powinny być wykonywane w sposób stosunkowo bezbólowy. Dodatkowo może być stosowane leczenie wspomagające w postaci iniekcji w celu zmniejszenia bólu oraz ułatwienia ćwiczeń rehabilitacyjnych. Nie powinno ono być jednak stosowane w odosobnieniu od innych metod.
Summary:
Background:
Tendon injuries are common, generally degenerative in nature, and can cause significant morbidity if not appropriately managed.
Objective: This article outlines some key principles about tendon injuries with a particular focus on diagnosis and management.
Discussion: Diagnosis is made primarily on history and examination with imaging prescribed for unusual or recalcitrant cases. Examination elicits local tendon tenderness, pain with passive stretch, and pain with active contraction or specific provocative tests. Treatment involves pain control and musculotendinous rehabilitation. Pain control may include the application of ice, bracing and medications. Exercise rehabilitation is the mainstay of treatment for chronic ten don injuries and must include stretch and strengthening exercises. Generally, strengthening exercises for tendon injuries are eccentric in nature and should be performed relatively painfree. Injectable modalities may be used as an adjunct to decrease pain and facilitate exercise rehabilitation, but should not be used in isolation.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.