Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Częste problemy sportowców
uprawiających dyscypliny wytrzymałościowe

Streszczenie:
Sportowcy uprawiający dyscypliny wytrzymałościowe, aby poprawić wyniki, naprzemiennie stosują intensywny trening fizyczny i odpoczynek oraz odnowę. Nierównowaga spowodowana zbyt intensywnym treningiem i niewystarczającym okresem odpoczynku powoduje załamanie mechanizmów naprawczych tkanek i wystąpienie urazów przeciążeniowych. Uraz przeciążeniowy ścięgna ma raczej charakter zwyrodnieniowy niż zapalny. Tendinopatia zazwyczaj ustępuje powoli i nie zawsze odpowiada na środki przeciwzapalne. Częste urazy przeciążeniowe u biegaczy i innych sportowców uprawiających dyscypliny wytrzymałościowe obejmują: rzepkowo-udowy zespół bólowy, zespół tarcia pasma biodrowo-piszczelowego, zespół przeciążenia środkowej części piszczeli, tendinopatię ścięgna Achillesa, zapalenie rozcięgna podeszwowego oraz złamania przeciążeniowe kończyny dolnej. Urazy te leczy się, stosując względny odpoczynek, zwykle łączony z programem ćwiczeń rehabilitacyjnych. Kolarze mogą odnosić korzyści z oceny postawy na rowerze oraz dostosowania wysokości siodełka, zmiany pozycji przyjmowanej podczas jazdy oraz zmiany systemu pedałów. Sportowcy uprawiający dyscypliny wytrzymałościowe są również podatni na schorzenia związane z wysiłkiem, w tym astmę wysiłkową, zapaść związaną z wysiłkiem oraz zespół przetrenowania. Te schorzenia można leczyć lub można im zapobiegać, stosując odpowiednie interwencje medyczne. U sportowców uczestniczących w maratonach i triatlonach coraz częściej występuje hiponatremia z rozcieńczenia. Jest związana z przewodnieniem w wyniku podawania płynów hipotonicznych: można jej zapobiec, doradzając właściwe przyjmowanie płynów podczas zawodów.

Summary:
Endurance athletes alternate periods of intensive physical training with periods of rest and recovery to improve performance. An imbalance caused by overly intensive training and inadequate recovery leads to a breakdown in tissue reparative mechanisms and eventually to overuse injuries. Tendon overuse injury is degenerative rather than inflammatory. Tendinopathy is often slow to resolve and responds inconsistently to anti-inflammatory agents. Common overuse injuries in runners and other endurance athletes include patellofemoral pain syndrome, iliotibial band friction syndrome, medial tibial stress syndrome, Achilles tendinopathy, plantar fasciitis, and lower extremity stress fractures. These injuries are treated with relative rest, usually accompanied by a rehabilitative exercise program. Cyclists may benefit from evaluation on their bicycles and subsequent adjustment of seat height, cycling position, or pedal system. Endurance athletes also are susceptible to exerciseassociated medical conditions, including exercise-induced asthma, exercise-associated collapse, and overtraining syndrome. These conditions are treatable or preventable with appropriate medical intervention. Dilutional hyponatremia is increasingly encountered in athletes participating in marathons and triathlons. This condition is related to overhydration with hypotonic fluids and may be preventable with guidance on appropriate fluid intake during competition.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.