Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Kontaktowe zapalenie skóry

Pytania praktyczne:
• Jakie są najczęstsze przyczyny kontaktowego zapalenia skóry wPolsce?
Jak można potwierdzić rozpoznanie kontaktowego zapalenia skóry?
Jakie metody leczenia stosuje się wkontaktowym zapaleniu skóry?

Streszczenie:
Tło: Wyprysk kontaktowy (kontaktowe zapalenie skóry) jest jedną z najczęściej rozpoznawanych chorób w codziennej praktyce dermatologicznej oraz alergologicznej.
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie aspektów epidemiologicznych, etiologicznych i klinicznych, omówienie podstawowych metod diagnostyki oraz leczenia kontaktowego zapalenia skóry.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: Wyprysk kontaktowy jest przewlekłą chorobą skóry, charakteryzującą się okresami remisji i zaostrzeń. Częstość występowania alergii kontaktowej szacuje się na 13-25% u dzieci oraz 17-40% u dorosłych.  Wyprysk jest jedną z najczęstszych chorób zawodowych. Wyprysk kontaktowy może mieć podłoże alergiczne bądź niealergiczne (tzw. wyprysk z podrażnienia). Diagnostyka postaci alergicznej opiera się na wykonaniu płatkowych testów skórnych, w postaci niealergicznej najważniejsze są dane z wywiadu. Kontaktowe zapalenie skóry może powodować problemy natury emocjonalnej, a jego leczenie w głównej mierze opiera się na profilaktyce (odbudowa bariery skórno-naskórkowej, stosowanie emolientów) oraz na unikaniu substancji bądź alergenów ją wywołujących. Leczeniem pierwszego rzutu są miejscowe preparaty glikokortykosteroidowe stosowane w zaostrzeniach choroby raz na dobę przez około 2 tygodnie. W uzyskaniu najlepszych rezultatów terapeutycznych ważną rolę odgrywa prawidłowa edukacja pacjentów.

Summary:
Background: Contact dermatitis is the most commonly encountered type of skin disease, both in dermatological and allergological outpatients settings.
Aim: The aim of this article is to present epidemiological, etiological and clinical aspects as well as basic diagnostic methods and treatment of contact dermatitis.
Method: Literature review.
Discusion: Contact eczema is a chronic skin disease characterized by remissions and exacerbations. The incidence of contact allergy is estimated at 13-25% of children and 17-40% of adults. Contact eczema is one of the most prevalent occupational diseases. Contact dermatitis could be of allergic or non-allergic origin. Diagnosis of the allergic form is based on the results of patch skin tests. In the non-allergic form essential is medical history. Contact dermatitis can cause emotional problems, and its treatment is largely based on prevention and avoidance of irritating factors. Topical steroid are the first line therapy in contact dermatitis. They should be applied not more often than once a day. The proper patients' education plays the important role in order to achieve the best therapeutic results.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.