Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Współczesna resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Omówienie wytycznych

Europejskiej Rady Resuscytacji z 2005 r.

Streszczenie:
Tło:
W 2005 r. Europejska Rada Resuscytacji (ERC) opublikowała wytyczne dotyczące resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) uwzględniające różnice regionalne. Ze względów prawnych i profesjonalnych każdy lekarz rodzinny powinien znać aktualne zalecenia dotyczące tego tematu.
Cel: Przedstawienie lekarzom opieki podstawowej aktualnych wytycznych dotyczących resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Metoda: Omówienie wytycznych ERC i wybranych aspektów prawnych.
Omówienie: W wytycznych ERC przyjęto uniwersalny algorytm zakładający, że pojedyncza sekwencja uciśnięć klatki piersiowej w stosunku do wentylacji wynosi 30:2 (nie dotyczy to noworodków), a częstość uciśnięć klatki piersiowej 100 na minutę dla wszystkich osób, które nie zajmują się profesjonalnie medycyną. Dla lekarzy opieki podstawowej przyjęto sekwencję uciśnięć klatki piersiowej w stosunku do wentylacji wynoszącą 30:2 u dorosłych, 15:2 u dzieci i niemowląt, 3:1 u noworodków. Zdefiniowano również tzw. łańcuch przeżycia, który składa się z czterech elementów: wczesnego rozpoznania stanu nagłego, wezwania służb ratowniczych, wczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wczesnej defibrylacji i szybkiego wdrożenia zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych. Podkreślono również rolę wczesnej defibrylacji, która znacząco zwiększa szanse na przeżycie. W 2010 r. przewidywane jest uaktualnienie wytycznych przez ERC.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.