Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Rekomendacje postępowania
w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego – 2010

Zakażenia dolnych dróg oddechowych – najczęściej zadawane pytania

Streszczenie:
Tło: W 2010 r. ukazały się Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego – cenne źródło wskazówek dla lekarzy opieki podstawowej.
Cel: Przedstawienie lekarzom rodzinnym odpowiedzi (na podstawie Rekomendacji) na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące zakażeń dolnych dróg oddechowychI.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa, omówienie wytycznych.
Omówienie: OZO według Rekomendacji 2010 rozpoznaje się przede wszystkim na podstawie obrazu klinicznego. Nie zaleca się rutynowego stosowania antybiotyku w ostrym zapaleniu oskrzeli lub oskrzelików. Nie zaleca się również rutynowego wykonywania badania bakteriologicznego plwociny w infekcyjnym zaostrzeniu POChP. Wskazania do stosowania antybiotyku w zaostrzeniu POChP obejmują: nasilenie duszności, zwiększenie objętości plwociny oraz jej ropny charakter. Lekiem z wyboru jest amoksycylina. Objawami najbardziej czułymi i swoistymi dla PZP u dzieci są: tachypnoë, gorączka > 38oC oraz wciąganie międzyżebrzy. U noworodków do 3. tygodnia życia zapalenie płuc powinno być leczone ampicyliną z gentamycyną lub jedną z cefalosporyn III generacji. U dzieci od 3. tygodnia do 3. miesiąca życia, u których podejrzewa się zakażenie Ch. trachomatis, należy zastosować makrolid, a w przypadku cięższego przebiegu zakażenia (podejrzenie zakażenia S. pneumoniae lub S. aureus) cefuroksym lub amoksycylinę z kwasem klawulanowym. U dzieci od 4. miesiąca do 5. roku życia lekiem z wyboru jest amoksycylina lub (wstępnie) ampicylina. U dzieci w 5.-15. r.ż. zaleca się zastosowanie amoksycyliny, ampicyliny lub makrolidu. W cięższych postaciach zaleca się kojarzenie β-laktamu z makrolidem. W leczeniu skorygowanym u dzieci w 5.-15. r.ż. zaleca się zastosowanie amoksycyliny z klawulanianem. W przypadku nietolerancji lub alergii nienatychmiastowej na amoksycylinę należy zastosować aksetyl cefuroksymu, a w przypadku alergii natychmiastowej klarytromycynę. Zapalenia płuc u dorosłych nie można rozpoznać jedynie na podstawie badania klinicznego i dlatego zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej jest metodą z wyboru w rozpoznawaniu tej choroby. W PZP u dorosłych lekami pierwszego rzutu są amoksycylina lub ampicylina; u młodych dorosłych z łagodnym przebiegiem PZP można zastosować makrolid. Jeśli nie następuje poprawa (gdy w leczeniu pierwszego rzutu zastosowano amoksycylinę), zalecane jest zastosowanie cefalosporyny III generacji z makrolidem. Przy reakcjach uczuleniowych typu późnego na penicylinę można zastosować ceftriakson lub cefotaksym. W reakcji nadwrażliwości typu I można zastosować makrolidy lub moksyfloksacynę. W zakażeniach układu oddechowego nie zaleca się rutynowego leczenia przeciwgorączkowego, chyba że gorączce towarzyszy złe samopoczucie lub dyskomfort.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.