Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Łojotokowe zapalenie skóry

Pytania praktyczne:
• Kiedy możemy rozpoznać łojotokowe zapalenie skóry oraz wdrożyć leczenie pierwszego rzutu?
• W jaki sposób zoptymalizować leczenie łojotokowego zapalenia skóry preparatami miejscowymi?
• W jakich przypadkach powinniśmy pomyśleć o konsultacji derma-
tologa?

Streszczenie:
Tło:
Łojotokowe zapalenie skóry (ŁZS) jest chorobą zapalną powszechnie występującą w populacji ogólnej. Może dotyczyć pacjentów wszystkich grup wiekowych, dlatego stanowi ważny problem diagnostyczny i leczniczy dla lekarzy wielu specjalności, w tym dla lekarzy rodzinnych.
Cel: Przedstawienie aspektów epidemiologicznych, klinicznych oraz terapeutycznych łojotokowego zapalenia skóry (wyprysku łojotokowego).
Metoda: Przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: Łojotokowe zapalenie skóry (wyprysk łojotokowy) dotyczy 1-5% populacji na całym świecie i występuje zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Etiologia tego schorzenia jest wieloczynnikowa i jego dokładny patomechanizm nadal budzi kontrowersje. Jednym z elementów patogenetycznych jest skłonność osobnicza. Wyprysk łojotokowy jest przewlekłą dermatozą, stanowiącą duży problem natury estetycznej. Może prowadzić do pogorszenia jakości życia chorych. Zmiany chorobowe lokalizują się na obszarach łojotokowych. Leczeniem pierwszego rzutu są stosowane miejscowo preparaty przeciwgrzybicze oraz glikokortykosteroidowe, natomiast leczenie ogólne wdraża się jedynie w uzasadnionych przypadkach. W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z rozpoznawaniem, leczeniem oraz różnicowaniem łojotokowego zapalenia skóry, które mogą być przydatne w codziennej praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Summary:
Background:
Seborrheic dermatitis (SD) is an inflammatory disease of the skin, affecting various groups of patients. This condition is frequently observed in clinical practice and poses an important diagnostic and therapeutic problem for various physicians, including general practitioners.
Method: Literature review.
Aim: The aim of this work is to present epidemiologic, clinic, and therapeutic aspects of Seborrhoeic Dermatitis.
Discussion: Seborrheic dermatitis (seborrheic egzema) affects 1-5% of population. This condition can be diagnosed both in adults and children. The etiology of SD is multifactorial and is still controversial. One of the pathophysiological factors involved is an intrinsic sensitivity. Its course is chronic and could be a significant cosmetic problem for patients. Skin lesions affects the seborrheic areas of the body (scalp, nosolabial folds, ears, eyebrows, chest and presternal region). It was shown, that presentation of the lesions may cause decrease a quality of the patients’ life. Local antifungal and glucocorticosteroids are the first line therapy in a seborrheic dermatitis. Systemic medications are mostly not required (only in a warranted cases). In article is presented a clinical review of contemporary data of practical aspects of seborrheic dermatitis, including diagnosis, treatment and differential diagnosis, which could be helpful for a general practitioners.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.