Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy

Streszczenie:
Tło: Dowodem stwierdzającym czasową niezdolność do pracy jest zaświadczenie lekarskie. Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy jest dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy i podstawą do uzyskania wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy podlega kontroli, którą wykonują m.in. lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Cel: Artykuł przybliża regulacje prawne dotyczące zasad kontroli zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy wystawianych m.in. przez lekarzy rodzinnych oraz konsekwencji prawnych stwierdzenia nieprawidłowości przy dokumentowaniu czasowej niezdolności do pracy.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.