Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Postępowanie w chorobie Alzheimera
w podstawowej opiece zdrowotnej

AD we wczesnych stadiach pozostaje często nierozpoznana lub niewłaściwie rozpoznana. Niektóre schorzenia, które mogą prowadzić do otępienia, takie jak duża depresja, złe odżywianie oraz interakcje lekowe, są uleczalne. W diagnostyce otępienia należy zlecić badania krwi w kierunku zmian dotyczących morfologii, elektrolitów, glukozy, witaminy B12, kwasu foliowego, czynności tarczycy, nerek i wątroby oraz sprawdzić odczyn VDRL. Najlepiej byłoby przeprowadzić badanie obrazujące strukturę mózgu. Użytecznym badaniem przesiewowym w kierunku otępienia jest Krótka Skala Oceny Stanu Psychicznego (MMSE). Inhibitory acetylocholiny esterazy zaleca się jedynie w postępowaniu z pacjentami z AD o umiarkowanym nasileniu.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.