Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Streszczenie:
Tło: Z dniem 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (DzU nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)1, która nałożyła na lekarzy nowe prawa i obowiązki.
Cel: Opracowanie przedstawia rolę przedstawicieli ochrony zdrowia w realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Artykuł omawia także zakres pomocy medycznej wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym problematykę orzecznictwa lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. Omówiono także zasady postępowania w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka przy odebraniu dziecka z rodziny przy współudziale pracownika socjalnego z lekarzem oraz problematykę denuncjacji przestępstw z użyciem przemocy w rodzinie w konfrontacji z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.