Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Refundacja leczenia dzieci w POZ

Streszczenie:
Tło: Ustawodawca przewidział szczególne rozwiązania ustawowe zapobiegające ograniczaniu praw dzieci do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, w tym dotyczące zapewnienia im równego dostępu do świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Prawo dziecka do ochrony życia i zdrowia jest chronione przez akty prawa międzynarodowego oraz ustawodawstwo polskie.
Cel: Założeniem artykułu jest przybliżenie lekarzom rodzinnym przepisów regulujących uprawnienia dzieci do świadczeń zdrowotnych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym trybu dokumentowania uprawnień dziecka do świadczeń opieki zdrowotnej w zależności od jego statusu ubezpieczeniowego oraz zagadnienia refundacji świadczeń udzielonych dzieciom.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.