Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zakażenie stopy cukrzycowej

Streszczenie:
Zakażenia stopy występują powszechnie u pacjentów z cukrzycą i wiążą się z wysoką chorobowością oraz ryzykiem amputacji w obrębie kończyny dolnej. Zakażenia stopy cukrzycowej klasyfikuje się jako łagodne, umiarkowane lub ciężkie. Najczęstszymi patogenami spotykanymi we wcześniej nieleczonej łagodnej lub umiarkowanej infekcji są bakterie Gram-dodatnie, takie jak Staphylococcus aureus oraz paciorkowce β-hemolizujące. Ciężkie, przewlekłe lub wcześniej leczone zakażenia są często wywoływane przez mieszaną florę bakteryjną. Rozpoznanie zakażenia stopy cukrzycowej opiera się na klinicznych objawach podmiotowych i przedmiotowych miejscowego stanu zapalnego. Po opracowaniu chirurgicznym z zakażonych ran należy pobrać materiał na posiew. Zdecydowanie preferowane jest – względem wymazów pobranych z rany – uzyskanie próbek tkanek poprzez skrobanie dna owrzodzenia za pomocą skalpela lub poprzez biopsję rany albo kości. W przypadku podejrzenia, że głęboko w tkankach miękkich zgromadziła się ropa lub jeśli podejrzewa się zapalenie kości i szpiku (osteomyelitis), wskazane są badania obrazowe. Optymalne postępowanie wymaga „agresywnego” chirurgicznego opracowania rany oraz jej leczenia, zastosowania skutecznej antybiotykoterapii oraz skorygowania zaburzeń metabolicznych (szczególnie hiperglikemii i niewydolności tętniczej). W owrzodzeniach bez zakażenia leczenie za pomocą antybiotyków nie jest wymagane. Łagodnie przebiegającą infekcję tkanek miękkich można skutecznie leczyć za pomocą doustnych antybiotyków, w tym doksycykliny, cefaleksyny i klindamycyny. Ciężkie zakażenie tkanek miękkich można początkowo leczyć podawaną dożylnie ciprofloksacyną z dodatkiem klindamycyny, piperacyliną/tazobaktamem lub imipenem/cilastyną. Przy wyborze schematu leczenia należy wziąć pod uwagę ryzyko infekcji S. aureus opornym na metycylinę. Antybiotykoterapia powinna trwać 1-4 tygodni w przypadku zakażenia tkanek miękkich oraz 6-12 tygodni w przypadku zapalenia kości i szpiku; następnie należy zastosować terapię ostateczną zależnie od wyniku posiewu.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.