Spis treści publikacji Mała dawka…

Duża trucizna

Streszczenie:
Tło:
Przedstawienie wszystkich substancji toksycznych w jednym artykule nie jest możliwe. W niektórych przypadkach ekspozycja na substancje w niewielkich dawkach może być śmiertelna. Wiele z tych substancji jest szczególnie toksycznych dla dzieci. Dzięki danym z ośrodków toksykologicznychI możliwe stało się rozpoznanie tej grupy narażeń.
Cel: Artykuł przedstawia informacje ułatwiające lekarzowi rodzinnemu wykrycie ekspozycji na potencjalnie toksyczne substancje u dzieci.
Omówienie: W artykule autorzy prezentują objawy przedmiotowe i podmiotowe ekspozycji na substancje toksyczne oraz przedstawiają początek ich wystąpienia. Przedstawiają również, jeśli są dostępne, jednoznaczne zalecenia dotyczące czasu obserwacji i dawki śmiertelnej. Nie omawiają sposobu postępowania ani usuwania tych substancji; aby uzyskać takie porady, zalecają czytelnikom skontaktowanie się z Urzędem Informacji o Truciznach (Poison Information Service) lub z toksykologiem.

Summary:
Background:
It is not possible to identify all toxic substances in a single journal article. However, there are some exposures that in small doses are potentially fatal. Many of these exposures are particularly toxic to children. Using data from poison control centres, it is possible to recognise this group of exposures.
Objective: This article provides information to assist the general practitioner to identify potential toxic substance exposures in children.
Discussion: In this article the authors report the signs and symptoms of toxic exposures and identify the time of onset. Where clear recommendations on the period of observation and known fatal dose are available, these are provided. We do not discuss management or disposition, and advise readers to contact the Poison Information Service or a toxicologist for this advice.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.