Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Udzielanie pomocy lekarskiej w przypadkach nagłych

Streszczenie:
Tło:
Prawnym i etycznym obowiązkiem każdego lekarza jest udzielenie pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.
Cel: Artykuł przedstawia lekarzom rodzinnym podstawowe regulacje prawne związane z udzielaniem pomocy medycznej w przypadkach nagłego zagrożenia życia i zdrowia, w tym zakres przysługującej im ochrony prawnej w związku z niesieniem pomocy. W komentarzu przedstawiono także zasady finansowania wykonanych w tym trybie świadczeń, wynikające z przepisów Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.