Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Reumatoidalne zapalenie stawów

Streszczenie:
Tło: Reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą przewlekłą, która może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia stawów i znaczącej niesprawności. Z powodu częstości występowania wynoszącej 1% jest przyczyną znacznych kosztów dla społeczeństwa. Rozpoznanie opiera się na łącznym występowaniu objawów klinicznych i wynikach badań laboratoryjnych. Pacjenci zazwyczaj zgłaszają się z symetrycznym zapaleniem wielostawowym drobnych stawów dłoni i stóp, któremu towarzyszy sztywność wczesnoporanna i sporadycznie objawy ogólnoustrojowe.
Cel: W przeglądzie omówiono rolę lekarza rodzinnego w rozpoznawaniu i wczesnym postępowaniu w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
Omówienie: Coraz częściej uznaje się, że istnieje „okno możliwości”, w którym należy rozpocząć leczenie przeciwreumatycznymi lekami modyfikującymi przebieg choroby, by powstrzymać progresję choroby i niszczenie stawów. Lekiem pierwszego rzutu jest na ogół metotreksat, chociaż istotne z punktu widzenia uzyskania kontroli objawów są również proste analgetyki i niesteroidowe leki przeciwbólowe.

Summary:
Background:
Rheumatoid arthritis is a chronic disease that can cause irreversible joint damage and significant disability. With a prevalence of 1%, it has a considerable cost to the community. Diagnosis is based on a combination of clinical and laboratory features. Patients typically present with a symmetrical polyarthritis of the small joints of the hands and feet accompanied by early morning stiffness and, occasionally, constitutional symptoms.
Objective: This review discusses the role of the general practitioner in the diagnosis and early management of rheumatoid arthritis.
Discussion: It is increasingly recognised that there is a ‘window of opportunity’ within which disease modifying antirheumatic drug therapy should be commenced to arrest progressive disease and joint destruction. Methotrexate is usually the first line agent in the management of rheumatoid arthritis but simple analgesia and nonsteroidal anti-inflammatory drugs are also important for symptom control.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.