Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Co nowego w diagnostyce zawału mięśnia sercowego?

Streszczenie:
Tło: W ostatnich latach w diagnostyce ostrego zespołu wieńcowego (OZW) nastąpił znaczny postęp. Pozwoliło to w zasadniczy sposób poprawić rozpoznawanie zawału mięśnia sercowego oraz – przede wszystkim – ustalić wczesne i późne rokowanie u pacjentów po przebytym incydencie OZW.
Cel: Przedstawienie aktualnej definicji i kryteriów rozpoznania zawału serca. Ocena wartości diagnostycznej nowych markerów uszkodzenia mięśnia sercowego w porównaniu z markerami obecnie powszechnie stosowanymi.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa, doświadczenia własne autorów.
Omówienie: Zgodnie z poprzednią definicją Światowej Organizacji Zdrowia zawał rozpoznawano na podstawie objawów klinicznych, zmian obserwowanych w elektrokardiogramie i zwiększonej aktywności w surowicy enzymów świadczących o martwicy mięśnia sercowego. Postęp w badaniach nad nowymi markerami cechującymi się większą czułością i swoistością oraz rozwój nowych technik obrazowania pozwalają na rozpoznanie nawet niewielkich obszarów martwicy mięśnia sercowego. Dlatego celowe jest uaktualnienie definicji zawału serca, która obejmuje stosowanie bardziej czułych i swoistych markerów biologicznych martwicy mięśnia sercowego niż dotychczas wykorzystywane. Szybka diagnostyka zawału (poprzez szersze upowszechnienie tzw. szybkich testów zawałowych) umożliwia optymalne postępowanie terapeutyczne, zwłaszcza wdrożenie pilnej przezskórnej rewaskularyzacji.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.