Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zakrzepica żył głębokich

Zagrożenia i rozpoznanie

Streszczenie:
Tło: Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, obejmująca zakrzepicę żył głębokich i zatorowość płucną, jest powszechna w Australii i wiąże się z wysoką chorobowością.
Cel: Artykuł przedstawia czynniki ryzyka DVT kończyn dolnych oraz omawia rozpoznanie z zastosowaniem algorytmu diagnostycznego z oceną kliniczną, oznaczeniem D-dimerów i badaniami obrazowymi. Dokonuje również krótkiego przeglądu znaczenia klinicznego izolowanej dystalnej zakrzepicy żył głębokich kończyny dolnej oraz zakrzepicy żył powierzchownych.
Omówienie: Wiele schorzeń kończyn dolnych jest podobnych do DVT. Rozpoznanie DVT na podstawie obrazu klinicznego bez obiektywnych badań jest niewiarygodne. Pacjenci z nieprawidłowym rozpoznaniem DVT mogą być narażeni na niepotrzebne leczenie przeciwkrzepliwe i związane z nim ryzyko krwawień. Natomiast w przypadku nierozpoznania lub niewłaściwego leczenia DVT istnieje ryzyko rozszerzania się skrzepliny i zatorowości.

Summary:
Background: Venous thromboembolism, comprising deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism, is common in Australia and is associated with high morbidity.
Objective: This article provides a summary of the risk factors for DVT of the lower limb and discusses the diagnosis of the condition using a diagnostic algorithm incorporating clinical assessment, D-dimer testing and imaging studies. It also briefly reviews the clinical significance of isolated distal lower limb DVT and superficial vein thrombosis.
Discussion: Many conditions in the lower limb mimic DVT. Diagnosing DVT on clinical grounds without objective testing is unreliable. Patients incorrectly diagnosed as having DVT may be subjected to unnecessary anticoagulation and its associated risks of bleeding. In contrast, there is a risk of thrombus extension and embolisation when DVT is missed or inappropriately treated.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.