Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Guzki krwawnicze

Streszczenie:
Większość pacjentów z guzkami krwawniczymi (hemoroidami) doświadcza tylko łagodnych objawów, które można leczyć dostępnymi bez recepty preparatami miejscowymi. Pacjenci zwykle zwracają się z prośbą o leczenie, gdy objawy nasilają się. Hemoroidy wewnętrzne zwykle objawiają się w postaci wypadających guzków lub bezbolesnego krwawienia z odbytu. Hemoroidy zewnętrzne również krwawią i mogą być przyczyną ostrego bólu, jeśli w ich obrębie występuje zakrzep. Leczenie farmakologiczne należy rozpocząć od środków zmiękczających stolec oraz leków miejscowych zmniejszających obrzęk i łagodzących dolegliwości. Jeśli leczenie farmakologiczne nie wystarcza, uzasadniona jest interwencja chirurgiczna. W przypadku guzków krwawniczych 1. i 2. stopnia metodą leczenia z wyboru jest zakładanie podwiązek gumowych. U pacjentów z hemoroidami 3. stopnia można założyć podwiązki gumowe, wykonać zabieg wycięcia guzków krwawniczych lub hemoroidopeksję z użyciem zszywaczaI. Zakładanie podwiązek gumowych powoduje mniejszy ból pooperacyjny i mniej powikłań niż wycięcie guzków krwawniczych i hemoroidopeksja z użyciem zszywacza, ale wiąże się z większym wskaźnikiem nawrotów. Wycięcie guzków krwawniczych lub hemoroidopeksja z użyciem zszywacza są zalecane w leczeniu hemoroidów 4. stopnia. Po hemoroidopeksji z użyciem zszywacza następuje szybszy powrót do zdrowia, ale wyższy jest wskaźnik nawrotów. Ból pooperacyjny wywołany wycięciem guzków krwawniczych można łagodzić niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, środkami narkotycznymi, suplementami błonnika i miejscowymi lekami rozkurczowymi. Zakrzepowe hemoroidy zewnętrzne można leczyć zachowawczo lub wyciąć.

Summary:
Most patients with hemorrhoids experience only mild symptoms that can be treated with nonprescription topical preparations. Patients usually seek treatment when symptoms increase. Internal hemorrhoids typically present with prolapse or painless rectal bleeding. External hemorrhoids also bleed and can cause acute pain if thrombosed. Medical therapy should be initiated with stool softeners plus local therapy to relieve swelling and symptoms. If medical therapy is inadequate, surgical intervention is warranted. Rubber band ligation is the treatment of choice for grades 1 and 2 hemorrhoids. Rubber band ligation, excisional hemorrhoidectomy, or stapled hemorrhoidopexy can be performed in patients with grade 3 hemorrhoids. Rubber band ligation causes less postoperative pain and fewer complications than excisional hemorrhoidectomy and stapled hemorrhoidopexy, but has a higher recurrence rate. Excisional hemorrhoidectomy or stapled hemorrhoidopexy is recommended for treatment of grade 4 hemorrhoids. Stapled hemorrhoidopexy has a faster postoperative recovery, but a higher recurrence rate. Postoperative pain from excisional hemorrhoidectomy can be treated with nonsteroidal anti-inflammatory drugs, narcotics, fiber supplements, and topical antispasmodics. Thrombosed external hemorrhoids can be treated conservatively or excised.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.