Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Program Szczepień Ochronnych na 2012 r.

Spojrzenie z perspektywy lekarza rodzinnego

Streszczenie:
Tło:
26 października 2011 r. ogłoszono nowy Program Szczepień Ochronnych (PSO) na 2012 r.
Cel: Przedstawienie zmian w PSO ważnych z punktu widzenia lekarza rodzinnego.
Metoda: Analiza dokumentów i przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: W Programie Szczepień Ochronnych na 2012 r. rozszerzono szczepienia obowiązkowe w grupach ryzyka (bezpłatne dla pacjenta) przeciw pneumokokom. Objęte zostaną nimi wszystkie wcześniaki do ukończenia 1. r.ż. (urodzone po 30 września 2011 r.) oraz dzieci do 5. r.ż. z przewlekłymi chorobami serca (bez konieczności rozpoznania niewydolności serca), płuc, nerek (bez konieczności rozpoznania genetycznie uwarunkowanej strukturopatii), chorujące na cukrzycę oraz inne schorzenia metaboliczne. Wprowadzono dodatkową, czwartą dawkę szczepionki przeciw WZW B dla wcześniaków o urodzeniowej masie ciała poniżej 2000 g. Rozszerzenie zakresu szczepień obowiązkowych w grupach ryzyka dotyczy także ospy wietrznej – objęto nimi również dzieci do 12. r.ż. przebywające w instytucjach opiekuńczych. Z programu usunięto natomiast obowiązkowe (bezpłatne) szczepienie przeciw WZW typu B dla kilku grup chorych przewlekle.

Summary:
Background: Newly published (26 October 2011) National Program of Immunizations (NPI) for the year 2012.
Aim: Analysis of modifications of the National Program of Immunizations important from family physicians’ perspective.
Method: Analysis of documents and review of the professional literature.
Discussion: National Program of Immunizations for 2012 has introduced a mandatory (free of charge) vaccinations against pneumococci for all preterm born infants and for children up to 5 years of age suffering from chronic heart disease (diagnosis of heart failure isn’t necessary), lung diseases, renal diseases (diagnosis of genetic-based structural disease isn’t necesssary), also for children with diabetes and other metabolic diseases. Prematurely born infants weighing at the birth less than 2000 g will receive an additional dose (the fourth) of hepatitis B vaccine. A larger group of children belonging to the risk groups will be mandatory vaccinated against varicella including children up to the age of 12 years staying at institutions serving chronic care. From the NPI has been withdrawn a mandatory (free of charge) vaccinations against hepatitis B for some groups of chronically ill patients.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.