Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Przewlekła pokrzywka

Ocena i leczenie

Streszczenie:
Tło: Przewlekła pokrzywka jest częstym schorzeniem w praktyce lekarza rodzinnego; jest także częstą przyczyną kierowania do immunologa klinicznego, alergologa i dermatologa.
Cel: Artykuł omawia ocenę i postępowanie z przewlekłą pokrzywką w warunkach praktyki lekarza rodzinnego.
Omówienie: Przewlekłą pokrzywkę definiuje się jako przemijające występowanie bąbli utrzymujących się dłużej niż 6 tygodni. W 80% przypadków nie udaje się wykryć przyczyny i stan klasyfikuje się jako przewlekłą pokrzywkę idiopatyczną. Fizyczny czynnik wyzwalający objawy, zapalenie naczyń lub choroba układowa odpowiadają za mniejszy odsetek przypadków. Rzadko odpowiedzialne za wystąpienie pokrzywki są przyczyny alergiczne. Szczegółowy wywiad dostarcza najbardziej użytecznych informacji potrzebnych do ustalenia obecności przewlekłej pokrzywki i możliwej etiologii. Poza badaniem czynności tarczycy i badaniem na obecność autoprzeciwciał przeciwtarczycowych badania dodatkowe należy przeprowadzać, tylko jeśli istnieją do nich kliniczne wskazania. Podstawą leczenia są leki przeciwhistaminowe drugiej generacji. Zwykle, aby właściwie kontrolować chorobę, wymagane jest podawanie ich dwa razy na dobę. U niektórych pacjentów konieczne może być zastosowanie antagonistów receptora H2, doksepiny i środków immunomodulujących.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.