Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Częste pytania o porażenie Bella

Streszczenie:
Porażenie Bella jest ostrym schorzeniem nerwu twarzowego, w wyniku którego dochodzi do nagłego porażenia lub osłabienia mięśni po jednej stronie twarzy. Badanie pacjentów z jednostronnym porażeniem nerwu twarzowego w kierunku cukrzycy lub boreliozy nie jest rutynowo zalecane. Pacjenci z boreliozą typowo zgłaszają się do lekarza z dodatkowymi objawami tej choroby, takimi jak zapalenie stawów, wysypka lub obrzęk twarzy. Cukrzyca może być chorobą towarzyszącą porażeniu Bella, ale badanie w kierunku jej występowania nie jest potrzebne w przypadku braku innych wskazań, takich jak nadciśnienie tętnicze. U pacjentów z nietypowymi objawami można wykorzystać obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego ze wzmocnieniem kontrastowym, aby wykluczyć efekt masy występujący w obrębie czaszki i zwiększyć wartość prognostyczną. Glikokortykosteroidy przyspieszają ustępowanie objawów u pacjentów z porażeniem Bella i pozostają preferowaną metodą leczenia. Leki przeciwwirusowe odgrywają ograniczoną rolę w postępowaniu i mogą poprawić wyniki w skojarzeniu z glikokortykosteroidami u pacjentów z ciężkimi objawami. Kiedy porażenie nerwu twarzowego przedłuża się, wskazany może być zabieg chirurgiczny, aby zapobiec wysychaniu gałki ocznej wtórnemu w stosunku do niecałkowitego zamknięcia powieki. Dekompresja nerwu twarzowego jest rzadko wskazana lub wykonywana. Fizykoterapia, w tym elektrostymulacja, ćwiczenia fizyczne i masaż nie przynoszą korzyści ani nie są szkodliwe.

Summary:

Bell palsy is an acute affliction of the facial nerve, resulting in sudden paralysis or weakness of the muscles on one side of the face. Testing patients with unilateral facial paralysis for diabetes mellitus or Lyme disease is not routinely recommended. Patients with Lyme disease typically present with additional manifestations, such as arthritis, rash, or facial swelling. Diabetes may be a comorbidity of Bell palsy, but testing is not needed in the absence of other indications, such as hypertension. In patients with atypical symptoms, magnetic resonance imaging with contrast enhancement can be used to rule out cranial mass effect and to add prognostic value. Steroids improve resolution of symptoms in patients with Bell palsy and remain the preferred treatment. Antiviral agents have a limited role, and may improve outcomes when combined with steroids in patients with severe symptoms. When facial paralysis is prolonged, surgery may be indicated to prevent ocular desiccation secondary to incomplete eyelid closure. Facial nerve decompression is rarely indicated or performed. Physical therapy modalities, including electrostimulation, exercise, and massage, are neither beneficial nor harmful.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.