Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zespół napięcia przedmiesiączkowego
i przedmiesiączkowe zaburzenie dysforyczne

Streszczenie:
Zespół napięcia przedmiesiączkowego definiuje się jako nawracające objawy psychiczne i somatyczne o umiarkowanym nasileniu, które występują w fazie lutealnej cyklu miesiączkowego i ustępują wraz z pojawieniem się krwawienia miesiączkowego. Dotyczy 20-32% kobiet w okresie przedmenopauzalnym. U kobiet z przedmiesiączkowym zespołem dysforycznym występują objawy afektywne lub somatyczne, które są przyczyną ciężkiej dysfunkcji społecznej lub zawodowej. Zaburzenie dotyczy 3-8% kobiet w okresie przedmenopauzalnym. Sugeruje się następujące przyczyny: zwiększona wrażliwość na prawidłowy, zmieniający się cyklicznie poziom estrogenów i progesteronu, zwiększony poziom aldosteronu i aktywność osoczowa reniny, zaburzenia dotyczące neuroprzekaźników, szczególnie serotoniny. Codzienny Zapis Nasilenia Problemów (Daily Record Severity of Problems) jest przykładowym narzędziem, za pomocą którego kobiety mogą samodzielnie odnotowywać obecność i stopień nasilenia objawów przedmiesiączkowych korelujących z kryteriami przedmiesiączkowego zaburzenia dysforycznego zawartymi w czwartym wydaniu Diagnostycznego i Statystycznego Podręcznika Zaburzeń Psychicznych (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Celem leczenia zespołu napięcia przedmiesiączkowego i przedmiesiączkowego zaburzenia dysforycznego jest złagodzenie objawów. Niewiele jest potwierdzonych danych wspierających stosowanie suplementów wapnia, witaminy D oraz witaminy B6, a dane świadczące o skuteczności terapii poznawczo-behawioralnej są niewystarczające. W farmakoterapii lekami pierwszego rzutu są leki przeciwdepresyjne o działaniu serotoninergicznym (citalopram, escitalopram, fluoksetyna, sertralina, wenlafaksyna).

Summary:
Premenstrual syndrome is defined as recurrent moderate psychological and physical symptoms that occur during the luteal phase of menses and resolve with menstruation. It affects 20 to 32 percent of premenopausal women. Women with premenstrual dysphoric disorder experience affective or somatic symptoms that cause severe dysfunction in social or occupational realms. The disorder affects 3 to 8 percent of premenopausal women. Proposed etiologies include increased sensitivity to normal cycling levels of estrogen and progesterone, increased aldosterone and plasma renin activity, and neurotransmitter abnormalities, particularly serotonin. The Daily Record of Severity of Problems is one tool with which women may self-report the presence and severity of premenstrual symptoms that correlate with the criteria for premenstrual dysphoric disorder in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th ed., text revision. Symptom relief is the goal for treatment of premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder. There is limited evidence to support the use of calcium, vitamin D, and vitamin B6 supplementation, and insufficient evidence to support cognitive behavior therapy. Serotonergic antidepressants (citalopram, escitalopram, fluoxetine, sertraline, venlafaxine) are first-line pharmacologic therapy.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.