Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zakażenia układu moczowego

Opis przypadków

Streszczenie:
Tło: Zakażenie układu moczowego (ZUM) jest bardzo częstą dolegliwością, z jaką pacjenci zgłaszają się do lekarza rodzinnego/lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Najważniejsze podczas podejmowania decyzji o leczeniu jest odróżnienie zakażenia powikłanego od niepowikłanego.
Cel: Przedstawienie lekarzom POZ sposobów diagnozowania i postępowania w przypadku sprawiającego problemy ZUM na przykładzie trzech przypadków klinicznych.
Metoda: Opis i analiza przypadków, analiza porównawcza wybranego piśmiennictwa.
Omówienie: Zakażenie układu moczowego definiuje się jako obecność drobnoustrojów w drogach moczowych powyżej zwieracza pęcherza moczowego. W zdecydowanej większości przypadków zakażenie to rozwija się drogą wstępującą, a rozwój choroby, jej przebieg kliniczny i zejście zależą zarówno od czynników miejscowych, jak i zdolności obronnych organizmu, a także od właściwości czynnika chorobotwórczego. Zakażenie układu moczowego może mieć etiologię bakteryjną swoistą i nieswoistą, grzybiczą oraz wirusową. Głównym czynnikiem etiologicznym infekcji dróg moczowych są Gram-ujemne pałeczki pochodzące z przewodu pokarmowego, zwłaszcza Escherichia coli odpowiedzialna za 75-95% przypadków zakażeń dróg moczowych u pacjentów leczonych ambulatoryjnie. Do wystąpienia zakażeń układu moczowego predysponowane są zwłaszcza kobiety: u ponad połowy z nich przynajmniej raz w życiu wystąpi ten rodzaj infekcji. Do grupy zwiększonego ryzyka zachorowań należą także niemowlęta, kobiety w ciąży, chorzy z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, osoby poddawane cewnikowaniu pęcherza moczowego, chorzy na cukrzycę, stwardnienie rozsiane, przyjmujący leki immunosupresyjne, a także chorzy z wadami układu moczowego.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.