Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Farmakoterapia bólu u schyłku życia

Streszczenie:
Chociaż wielu pacjentów doświadcza u schyłku życia bólu działającego na nich destruktywnie, istnieje wiele opcji poprawiających zwalczanie bólu i jakość życia. W dostosowaniu indywidualnych planów leczenia, ze zwróceniem uwagi na funkcjonowanie pacjenta i na określone cele, pomoże ocena bólu z użyciem walidowanego narzędzia. Stopniowane wytyczne stosowane w podejściu do postępowania z bólem oferuje „drabina analgetyczna” Światowej Organizacji Zdrowia. W celu skutecznej i efektywnej analgezji w przypadku wielu pacjentów z chorobą terminalną konieczne jest jednak zastosowanie silnych opioidów. Stworzone przez ekspertów tabele zawierające równoważne dawki analgetyczne oraz wytyczne pomagają we wdrożeniu, monitorowaniu oraz korygowaniu dawek leków z tej grupy podawanych doustnie i pozajelitowo. Lekarze powinni czuć się swobodnie, podając powtórną dawkę analgetyku po upływie jego szczytowego działania, jeśli pacjent wciąż doświadcza bólu. W przypadku pacjentów ze stałym bólem jego kontrolę może w istotny sposób poprawić stosowanie – według ustalonego schematu – długo działających opioidów. Biorąc pod uwagę różne podtypy bólu, postępowanie w bólu trzewnym wymaga zazwyczaj podawania wielu leków. Ból neuropatyczny odpowiada dobrze na wspomagające, w stosunku do opioidów, środki farmakologiczne, takie jak leki przeciwpadaczkowe lub przeciwdepresyjne. Po zastosowaniu jakiejkolwiek dawki opioidu może wystąpić hiperalgezja wywołana stosowaniem leków z tej grupy (opioidowa), ale częściej spotyka się ją przy wyższych dawkach morfiny lub hydromorfonu podawanych pozajelitowo. Przy odpowiednim doradztwie większość pacjentów z wywiadem wskazującym na nadużywanie substancji psychoaktywnych będzie stosować się do planu leczenia przeciwbólowego.

Summary:
Although many patients experience debilitating pain at the end of life, there are many options to improve analgesia and quality of life. Pain assessment using a validated tool, with attention to patient function and specific goals, helps tailor individual treatment plans. The World Health Organization pain ladder offers a stepwise guideline for approaching pain management. However, for many patients with terminal illness, strong opioids are necessary for efficient and effective analgesia. Equianalgesic dosing tables and expert guidelines aid in initiating, monitoring, and adjusting doses of oral and parenteral opioids. Clinicians should feel comfortable administering a repeat dose after the time to peak analgesic effect if the patient is still in pain. In patients with constant pain, using scheduled long-acting opioids may significantly improve pain control. Among pain subtypes, visceral pain management usually requires multiple drugs. Neuropathic pain responds well to adjuvant pharmacotherapies, such as anticonvulsants or antidepressants, in addition to opioids. Opioid-induced hyperalgesia can occur with any dose of an opioid, but is more common with higher doses of parenteral morphine and hydromorphone. With appropriate counseling, most patients with a history of substance abuse will comply with a pain treatment plan.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.