Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Oporne brodawki o lokalizacji poza narządami płciowymi

Streszczenie:
Brodawki o lokalizacji poza narządami płciowymi są częstym problemem, z jakim zgłaszają się pacjenci do praktyki lekarza rodzinnego. Pomimo leczenia zgodnego z wytycznymi opartymi na potwierdzonych danych, znaczny odsetek brodawek zwykłych nie zanika, stając się brodawkami opornymi na leczenie. Jest to problem w postępowaniu klinicznym. Zalecenia dotyczące leczenia brodawek opornych nie są jasne; jest wiele metod leczenia drugiego rzutu. W artykule dokonano przeglądu dostępnych metod leczenia brodawek opornych o lokalizacji poza narządami płciowymi zgodnie z opisami z piśmiennictwa medycznego.

Summary:
Nongenital warts are a common presentation in general practice. Despite treatment according to evidence based guidelines, a significant proportion of common warts fail to resolve, becoming recalcitrant. This poses a problem in clinical management. The recommendations for treating recalcitrant warts are unclear and there is a wide range of second line treatments available. This article reviews the available methods of treatment for recalcitrant nongenital warts as described in the medical literature.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.