Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Powysiłkowy skurcz oskrzeli

Rozpoznanie i postępowanie

Streszczenie:
Termin „powysiłkowy skurcz oskrzeli” opisuje zwężenie światła dróg oddechowych, które pojawia się przy wysiłku fizycznym. Stan ten występuje u ponad 10% osób z populacji ogólnej i nawet do 90% osób z wcześniej rozpoznaną astmą oskrzelową. Częste objawy to: kaszel, świszczący oddech oraz uczucie ucisku w klatce piersiowej pojawiające się przy wysiłku; jednak wielu sportowców będzie zgłaszać się z objawami nieswoistymi, takimi jak zmęczenie i pogorszenie wyników sportowych. Badaniem wstępnym jest spirometria, której celem jest ocena pacjenta w kierunku występowania leżącej u podłoża objawów astmy przewlekłej, chociaż wyniki tego badania są często prawidłowe. W celu potwierdzenia rozpoznania konieczna może być próba empirycznego leczenia za pomocą krótkodziałających β2-agonistów lub dodatkowa oskrzelowa próba prowokacyjna. Niefarmakologiczne opcje leczenia obejmują unikanie znanych czynników wywołujących napady, wybór dyscyplin sportowych z niską wentylacją minutową, rozgrzewkę przed ćwiczeniami oraz noszenie w chłodnych porach roku maski z wymiennikiem ciepła. Jako leki pierwszego rzutu w farmakoterapii zaleca się krótkodziałających β2-agonistów, chociaż w przypadkach opornych wymagane może być zastosowanie antagonistów receptora leukotrienowego lub wziewnych kortykosteroidów oraz dodanie lub nie długodziałających β2-agonistów. Jeśli objawy utrzymują się pomimo leczenia, należy rozważyć inne rozpoznania, takie jak przyczyny sercowe lub inne przyczyny płucne, dysfunkcję strun głosowych lub lęk.

Summary:
Exercise-induced bronchoconstriction describes the narrowing of the airway that occurs with exercise. More than 10 percent of the general population and up to 90 percent of persons previously diagnosed with asthma have exercise-induced bronchoconstriction. Common symptoms include coughing, wheezing, and chest tightness with exercise; however, many athletes will present with nonspecific symptoms, such as fatigue and impaired performance. Spirometry should be performed initially to evaluate for underlying chronic asthma, although results are often normal. An empiric trial of short-acting beta 2 agonists or additional bronchial provocation testing may be necessary to confirm the diagnosis. Nonpharmacologic treatment options include avoiding known triggers, choosing sports with low minute ventilation, warming up before exercising, and wearing a heat exchange mask in cold weather. Short-acting beta 2 agonists are recommended first-line agents for pharmacologic treatment, although leukotriene receptor antagonists or inhaled corticosteroids with or without long-acting beta 2 agonists may be needed in refractory cases. If symptoms persist despite treatment, alternative diagnoses such as cardiac or other pulmonary etiologies, vocal cord dysfunction, or anxiety should be considered.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.