Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Naruszenie bezpieczeństwa pacjenta

Streszczenie:
Tło: Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jako lekarz ubezpieczenia zdrowotnego jest gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta, gdyż jego obowiązek zapobieżenia negatywnym skutkom zdrowotnym ma charakter prawny.
Cel: Artykuł wskazuje na obowiązki informacyjne ciążące na lekarzu, których niewypełnienie może narazić na niebezpieczeństwo życie i zdrowie pacjenta lub innych osób. Przedstawia także wymagane przepisami prawa przypadki ewidencjonowania i zgłaszania naruszeń bezpieczeństwa pacjenta oraz obowiązek podejmowania działań na rzecz bezpieczeństwa epidemiologicznego. W podsumowaniu artykułu przedstawiono wieloaspektowość konsekwencji naruszenia bezpieczeństwa pacjenta.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.