Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Podejście diagnostyczne do świądu

Streszczenie:
Świąd może być objawem różnych schorzeń dermatologicznych lub ukrytej choroby ogólnoustrojowej leżącej u jego podłoża. U 14-24% pacjentów kierowanych do dermatologa z powodu uogólnionego świądu bez oczywistej pierwotnej przyczyny skórnej etiologia jest ogólnoustrojowa. W przypadku nieobecności pierwotnej zmiany skórnej ocena układów powinna obejmować ocenę w kierunku chorób tarczycy, chłoniaka, chorób nerek i wątroby oraz cukrzycy. Wyniki badania wskazujące na łagodniejsze etiologie obejmują: młodszy wiek, objawy zlokalizowane, ostry początek, objęcie świądem tylko obszarów eksponowanych na działanie różnych czynników oraz wyraźny związek z kontaktem z osobą chorą lub z niedawną podróżą. Przewlekły lub uogólniony świąd, starszy wiek i nieprawidłowy wynik badania fizykalnego powinny zwiększać obawy, że przyczyną są leżące u podłoża świądu schorzenia ogólnoustrojowe. Wstępna ocena w kierunku chorób ogólnoustrojowych obejmuje: pełną morfologię krwi oraz pomiar hormonu tyreotropowego, glukozy na czczo, fosfatazy zasadowej, bilirubiny, kreatyniny i azotu mocznikowego we krwi. Ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina) jest chorobą nowotworową najsilniej związaną z obecnością świądu, który występuje u do 30% pacjentów cierpiących na tę chorobę. Jeśli podejrzewa się ziarnicę, wymagane jest zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej. Reakcja w postaci bąbli lub zaczerwienienia wskazuje na świąd wywołany wydzielaniem histaminy u pacjentów cierpiących na pokrzywkę lub alergiczne zapalenie skóry. Pacjenci ci odnoszą korzyści ze stałego podawania długodziałającego leku przeciwhistaminowego. Bardziej skuteczne, ze względu na lepsze stosowanie się pacjenta do zaleceń, mogą być leki przeciwhistaminowe drugiej generacji, takie jak cetirizyna, loratadyna i feksofenadyna.

Summary:
Pruritus can be a symptom of a distinct dermatologic condition or of an occult underlying systemic disease. Of the patients referred to a dermatologist for generalized pruritus with no apparent primary cutaneous cause, 14 to 24 percent have a systemic etiology. In the absence of a primary skin lesion, the review of systems should include evaluation for thyroid disorders, lymphoma, kidney and liver diseases, and diabetes mellitus. Findings suggestive of less serious etiologies include younger age, localized symptoms, acute onset, involvement limited to exposed areas, and a clear association with a sick contact or recent travel. Chronic or generalized pruritus, older age, and abnormal physical findings should increase concern for underlying systemic conditions. Initial evaluation for systemic disease includes complete blood count and measurement of thyroid-stimulating hormone, fasting glucose, alkaline phosphatase, bilirubin, creatinine, and blood urea nitrogen. Hodgkin lymphoma is the malignant disease most strongly associated with pruritus, which affects up to 30 percent of patients with the disease. Chest radiography is needed when lymphoma is suspected. A wheal and flare response indicates histamine-induced pruritus in patients with urticaria or an allergic dermatitis. These patients benefit from continuous dosing of a long-acting antihistamine. Second-generation antihistamines, such as cetirizine, loratadine, and fexofenadine, may be more effective because of improved patient compliance.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.