Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zasady postępowania w cukrzycy:
wytyczne KLRwP i PTD 2009

Kluczowe zagadnienia dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Streszczenie:
Tło:
Jesienią 2007 r. Zarządy Główne PTD i KLRwP podjęły wspólną inicjatywę opracowania wytycznych postępowania w cukrzycy adresowanych do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Wytyczne te zostały opublikowane w kwietniu 2009 r.
Cel: Przedstawienie lekarzom opieki podstawowej kluczowych zagadnień zawartych w nowych wytycznych.
Metoda: Opis wytycznych. Przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: U osób z czynnikami ryzyka cukrzycy badanie poziomu glukozy na czczo należy wykonywać raz w roku, a u osób bez czynników ryzyka, ale powyżej 45. r.ż. raz na 3 lata. Do oceny skuteczności leczenia hiperglikemii stosowana jest glikemia na czczo, glikemia poposiłkowa i hemoglobina glikowana (od 2009 r. obecna w pakiecie badań diagnostycznych lekarza rodzinnego). Odpowiedniej kontroli wymaga też gospodarka lipidowa i ciśnienie tętnicze. Zadania lekarza rodzinnego w opiece nad chorym na cukrzycę obejmują: promocję zdrowego stylu życia, identyfikację czynników ryzyka cukrzycy, diagnostykę cukrzycy i stanów przedcukrzycowych, ocenę zagrożenia pojawienia się późnych powikłań, diagnostykę wczesnych stadiów późnych powikłań, prowadzenie chorych na cukrzycę typu 2 leczonych behawioralnie (dieta, aktywność fizyczna) oraz – we współpracy ze specjalistą – lekami doustnymi. Nowy model leczenia hiperglikemii podzielony jest na 3 etapy: etap 1 (metformina oraz zmiana stylu życia), etap 2a (leczenie skojarzone obejmujące poza metforminą insulinę podstawową lub pochodną sulfonylomocznika albo leki z grupy glinidów), etap 2b (leczenie skojarzone w kilku modyfikacjach) oraz etap 3 (monoterapia insuliną z ewentualnym dalszym podawaniem metforminy). W kompetencjach lekarza POZ pozostaje leczenie na etapie 1, 2a i wstępne leczenie na etapie 3.  

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.