Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Obowiązkowe ubezpieczenie OC po 1 stycznia 2012 r.

Streszczenie:
Tło: Wchodzące w życie 1 stycznia 2012 r. przepisy prawa nakładają ustawowy obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarskiej praktyki zawodowej i podmiotu leczniczego niezależnie od źródeł finansowania udzielanych świadczeń. Od 1 stycznia 2012 r. obowiązkowe, a nie dobrowolne, jest ubezpieczenie w zakresie szkód będących następstwem świadczeń udzielanych prywatnie, niefinansowanych ze środków publicznych. Od 1 stycznia 2012 r. obowiązują również nowe przepisy rozporządzenia ministra finansów regulujące szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy rodzinnych.1
Cel: Artykuł przedstawia lekarzom rodzinnym najnowsze regulacje prawne dotyczące zakresu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy leczeniu.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.