Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Ochrona prawna dla lekarza POZ

Streszczenie:
Tło: Wobec coraz częściej pojawiających się przypadków przemocy wobec lekarzy podczas wykonywania obowiązków zawodowych warto skomentować zakres ochrony prawnej przynależnej tej grupie zawodowej oraz przesłanki uruchomienia tej ochrony.
Cel: Artykuł przedstawia zakres ochrony prawnej lekarza rodzinnego wynikający z Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a także z faktu realizacji kontraktu z NFZ w porównaniu z regulacją najnowszej Ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej
. W artykule zwrócono uwagę na rozróżnienie sytuacji, kiedy lekarz występuje jako funkcjonariusz publiczny a kiedy ma tylko ochronę przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych oraz kiedy traktowany jest jako osoba pełniąca funkcję publiczną.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.