Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Postępowanie z zaburzeniami wzwodu

Streszczenie:
Zaburzenia wzwodu (erectile dysfunction, ED) są najczęstszym problemem seksualnym u mężczyzn. Częstość pojawiania się tego problemu wzrasta z wiekiem i dotyczy nawet jednej trzeciej mężczyzn w ciągu całego życia. ED ma znaczący negatywny wpływ na relacje intymne, jakość życia i poczucie własnej wartości. W większości przypadków dane z wywiadu i badania fizykalnego wystarczają, aby rozpoznać ED, ponieważ nie ma testu diagnostycznego pierwszego rzutu, który byłby lepszy od innych. Wstępne badania diagnostyczne należy zwykle ograniczyć do oznaczenia poziomu glukozy w surowicy na czczo, profilu lipidowego, TSH oraz poziomu całkowitego testosteronu w godzinach rannych. Leczenie pierwszego rzutu składa się ze zmian stylu życia, modyfikacji stosowanych leków, które mogą być przyczyną zaburzeń wzwodu, oraz farmakoterapii w postaci inhibitorów fosfodiesterazy typu 5. Otyłość, siedzący tryb życia oraz palenie tytoniu znacznie zwiększają ryzyko występowania ED. Inhibitory fosfodiesterazy typu 5 są najbardziej skutecznymi lekami doustnymi stosowanymi w leczeniu zaburzeń wzwodu, w tym ED związanych z cukrzycą, urazem rdzenia kręgowego oraz stosowaniem leków przeciwdepresyjnych. Jeśli leczenie inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 nie zakończy się sukcesem, można zastosować alprostadil docewkowo lub do ciał jamistych, pompki próżniowe oraz protezy prącia wszczepiane chirurgicznie. Suplementacja testosteronem u mężczyzn z hipogonadyzmem przynosi poprawę dotyczącą zaburzeń wzwodu i libido, ale wymaga okresowego monitorowania poziomu hemoglobiny, aktywności transaminaz w surowicy oraz poziomu swoistego antygenu sterczowego, ponieważ zwiększone jest ryzyko występowania gruczolakoraka stercza. Terapia poznawczo-behawioralna i terapia skierowana na poprawę związków partnerskich może przynieść poprawę dotyczącą zaburzeń wzwodu. U mężczyzn z ED należy rozważyć wykonanie badań przesiewowych w kierunku czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, ponieważ objawy zaburzeń wzwodu pojawiają się mniej więcej trzy lata przed objawami choroby wieńcowej. Mężczyźni z ED są w grupie podwyższonego ryzyka choroby wieńcowej, mózgowo-naczyniowej oraz choroby naczyń obwodowych.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.