Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Lekarz a media

Streszczenie:
Tło: Kontakty lekarzy z przedstawicielami prasy, radia i telewizji stają się coraz częstsze. Poprawność tych kontaktów musi być przedmiotem troski, ponieważ wiele zobowiązań etycznych i prawnych może być naruszonych przez wygłaszane publicznie wypowiedzi i opinie lekarza.
Cel: Uzasadnienie, że ostrożność w formułowaniu opinii przez lekarza i wstrzemięźliwość jego wypowiedzi jest wyrazem dbałości o fundamentalną wartość relacji terapeutycznej, jaką jest zaufanie do lekarza; chroni także dobro pacjenta oraz pozwala zachować tajemnicę lekarską.
Omówienie: Krytyczne wypowiedzi lekarza o innym lekarzu w prasie i w telewizji są głównie apelacją moralną, która odwołuje się do reakcji opinii publicznej. Taka apelacja jest konieczna jedynie wtedy, gdy odwołanie się do organu izby lekarskiej nie przynosi oczekiwanego rezultatu, a w przeświadczeniu lekarza dobro pacjentów było, jest lub będzie zagrożone. Upubliczniając swoją opinię, lekarz powinien jednak nadal zachować ostrożność, aby jego wypowiedź nie zawierała argumentacji nieuczciwej, krzywdzącej lekarza, naruszającej godność zawodową bądź dobra osobiste pacjenta. Ochrona zaś dobra pacjenta polega, w sytuacji udzielania informacji przedstawicielom mediów, na nieujawnianiu jego danych osobowych lub innych informacji mogących identyfikować pacjenta, na nieinformowaniu o przyczynach choroby bądź urazu, rokowaniu i leczeniu, na nieukazywaniu wizerunku pacjenta.
Uczestnicząc w programach radiowych i telewizyjnych, lekarz powinien unikać wypowiedzi na kontrowersyjne tematy społeczne bądź polityczne, także takich, które budzą wątpliwości co do etycznych intencji i zasad postępowania lekarzy. Lekarz nie powinien brać udziału w programach radiowych i telewizyjnych, jeśli usiłuje się w nich obniżyć prestiż zawodu lekarskiego lub naruszać prawa pacjenta. Udział lekarza w tych programach ograniczony powinien być do problemów medycznych.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.