Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Postępowanie w astmie oskrzelowej
w praktyce lekarza rodzinnego

Priorytet zdrowotny wśród chorób przewlekłych

Streszczenie:
Tło:
Wskaźniki śmiertelności związanej z astmą oskrzelową w Australii zmniejszyły się w ciągu ostatnich 20 lat, ale według standardów międzynarodowych nie są niskie. W warunkach praktyki lekarza rodzinnego w postępowaniu z pacjentami z astmą można wykorzystać wytyczne oparte na potwierdzonych danych, takie jak Podręcznik postępowania w astmie oskrzelowej (Asthma management handbook) Narodowej Rady Astmy Oskrzelowej (National Asthma Council), bodźce finansowe związane z programem Silniejszej Opieki Podstawowej (Enhanced Primary Care) oraz system służący do wzywania pacjentów na wizyty kontrolne.
Cel: W artykule przedstawiono przegląd postępowania w astmie oskrzelowej oparty na Podręczniku postępowania w astmie oskrzelowej Narodowej Rady Astmy Oskrzelowej.
Omówienie: Astma oskrzelowa jest wśród chorób przewlekłych jednym z priorytetów zdrowotnych dla rządu Australii. Aby promować idealną opiekę i postępowanie w astmie, opracowano systemy motywacyjne, takie jak Cykl Opieki w Astmie (Asthma Cycle of Care), Plany Postępowania Lekarza Rodzinnego (GP Management Plans) oraz Ustalenia Opieki Zespołowej (Team Care Arrangements). Konieczne jest jednak dalsze stosowanie tych systemów motywacji, jeśli nadal mamy obniżać współczynnik śmiertelności związanej z astmą oskrzelową w Australii.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.