Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Wynagradzanie personelu

Streszczenie:
Tło:
Na poziomie indywidualnych praktyk lekarskich zagadnienie wynagradzania personelu nie stanowi istotnego problemu z uwagi na prostą strukturę praktyki. Można jednak założyć, że jeżeli trend ku tworzeniu grupowych praktyk będzie się utrzymywał, zwiększy się liczba osób pracujących i wówczas kwestia wynagradzania personelu może zyskać na znaczeniu.
Cel: Przedstawienie składowych systemu motywowania oraz prezentacja elementów wynagrodzenia płacowego możliwych do zastosowania w zakładach opieki zdrowotnej oraz praktykach grupowych lekarzy.
Omówienie: Artykuł otwiera prezentacja składowych systemu motywowania; przedstawiane są także podstawowe elementy systemu wynagrodzeń. Omawiane są elementy wynagrodzenia płacowego ze szczególnym uwzględnieniem premii. Formułowane są również wskazania pod adresem efektywnie działającego systemu wynagradzania. Artykuł kończy się wnioskiem, że podstawową formą wynagradzania jest w podstawowej opiece zdrowotnej forma czasowo-premiowa, która może i powinna być rozbudowywana i poszerzana m.in. o elementy kafeteryjnego systemu wynagradzania.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.