Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Najnowsze wytyczne
dotyczące postępowania w dyslipidemiach

Stanowisko ESC/EAS

Streszczenie:
Tło:
Ostatnio uaktualnione (2011) wytyczne ESC/EAS dotyczą przede wszystkim prewencji choroby sercowo-naczyniowej.
Cel: Przedstawienie lekarzom rodzinnym najbardziej aktualnych danych dotyczących kategorii ryzyka.
Metoda: Omówienie wytycznych, przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: Najnowsze rekomendacje zwracają szczególnie uwagę na obniżenie poziomu LDL-C, stanowiące podstawowy cel leczenia dyslipidemii. Autorzy ESC/EAS wyraźnie określają docelowe wartości LDL-C w poszczególnych grupach pacjentów. Dla pacjentów z grupy bardzo dużego ryzyka poziom LDL-C powinien wynosić < 70 mg/dl, u chorych z grupy dużego ryzyka < 100 mg/dl, a umiarkowanego i małego ryzyka < 115 mg/dl. Według najnowszych zaleceń podstawą leczenia zaburzeń lipidowych powinna być przede wszystkim zmiana stylu życia: zaprzestanie palenia tytoniu, ograniczenie spożycia alkoholu, stosowanie diety bogatej w nasycone kwasy tłuszczowe, zwiększenie aktywności fizycznej. Autorzy podkreślają także znaczenie leczenia statynami, zwłaszcza w prewencji wtórnej u chorych z ostrym zespołem wieńcowym oraz u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.

Summary:
Background:
Last updated (2011) ESC/EAS guidelines concern mainly the prevention of cardiovascular disease.
Aim: Presentation of family physicians to the most current data on risk factors.
Method: Review of guidelines and the literature.
Discussion: Last updated ESC guidelines concern mainly the prevention of cardiovascular diseases. Recent recommendations pay particular attention to lowering LDL-C which is the primary goal of treatment of dyslipidemia. Furthermore, the authors of the ESC/EAS clearly highlight the target LDL-C in different groups of patients. For patients at very high risk adequate level of LDL-C should be < 70 mg/dl, for patients at high risk < 100 mg/dl, and for moderate and low risk < 115 mg/dl. According to the latest recommendations of the treatment of lipid disorders should be based, in large part, on changing lifestyles: smoking cessation, limiting alcohol consumption, use of a diet rich in saturated fatty acids, increased physical activity. The authors also stress the importance of statin therapy in secondary prevention especially in patients with acute coronary syndrome and in patients with stable coronary artery disease.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.