Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Specjalizacja z medycyny rodzinnej

Streszczenie:
Tło: 9 stycznia 2013 r. weszły w życie przepisy nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, wdrażające modułowy system szkolenia specjalizacyjnego w miejsce dotychczasowego podziału specjalizacji na specjalizacje w podstawowych i szczegółowych dziedzinach medycyny.
Cel: Artykuł przedstawia tryb uzyskiwania przez lekarzy specjalizacji z medycyny rodzinnej według modułu jednolitego lub z uwzględnieniem podziału na moduł podstawowy oraz specjalistyczny z medycyny rodzinnej. W artykule opisano m.in. przepisy określające zasady kwalifikacji lekarzy do odbywania szkolenia, tryb zmiany miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego, terminy składania wniosków o przystąpienie do państwowego egzaminu specjalizacyjnego (PES) oraz aktualną wysokość wynagrodzenia rezydentów.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.