Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Alergiczny nieżyt nosa u dzieci i młodzieży
według aktualnych wytycznych

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Streszczenie:
Tło:
Alergiczny nieżyt nosa (ANN) i astma oskrzelowa należą do najczęstszych chorób przewlekłych dzieci i młodzieży.
Cel: Zaznajomienie lekarzy rodzinnych z aktualnymi zasadami postępowania z ANN u dzieci i młodzieży na podstawie odpowiednich wytycznych KLRwP (2012) oraz stanowiska ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (2013).
Metoda: Omówienie wytycznych, przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: Większość chorych zgłasza swoje objawy lekarzowi rodzinnemu, który prowadzi diagnostykę i stawia rozpoznanie we współpracy ze specjalistą. Wczesne i prawidłowe rozpoznanie umożliwia zastosowanie optymalnej farmakoterapii lub immunoterapii swoistej, co redukuje nasilenie objawów choroby, poprawia jakość życia pacjentów i zmniejsza ryzyko progresji alergii.
Summary:
Background:
Allergic rhinitis and bronchial asthma are among the most frequent chronic diseases in children and adolescents.
Aim: Current review is directed toward introducing to family physicians the latest standards of care in allergic rhinitis in children and adolescents. The review was based on recommendations published by the College of Family Physicians in Poland (2012) and experts of the Polish Society of Allergology (2013).
Method: Literature and guidelines review.
Discussion: Among patients suffering from allergic rhinitis majority of complaints are reported to general practitioner, who plays a key role in the further follow-up. Necessary diagnostic procedures and final diagnosis is made with a close cooperation with a specialist. Early and accurate diagnosis enables introduction of effective pharmacotherapy or specific immunotherapy, which leads to significant reduction of troublesome symptoms, improves patients’ quality of life and decreases risk of allergy progression.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.