Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Ropień okołomigdałkowy

Streszczenie:
Ropień okołomigdałkowy jest najczęstszą infekcją głębokich tkanek głowy i szyi. Schorzenie występuje głównie u młodych dorosłych, najczęściej od listopada do grudnia i od kwietnia do maja, co odpowiada okresowi największej zapadalności na paciorkowcowe zapalenie gardła oraz wysiękowe zapalenie migdałkówI. Ropień okołomigdałkowy jest zakażeniem, w którego rozwoju uczestniczy wiele drobnoustrojów, ale dominującym mikroorganizmem jest paciorkowiec β-hemolizujący grupy A. Objawy na ogół obejmują gorączkę, złe samopoczucie, ból gardła, utrudnione połykanie i ból ucha. Objawy fizykalne mogą obejmować szczękościsk i stłumienie głosu (nazywane również „mową kluskowatą”). Podstawą leczenia jest drenaż ropnia, podawanie antybiotyków i terapia wspierająca stosowana, by utrzymać odpowiednie nawodnienie oraz kontrolować ból. Terapią pierwszego rzutu powinny być antybiotyki skuteczne przeciwko paciorkowcom grupy A oraz beztlenowcom znajdującym się w jamie ustnej. W złagodzeniu objawów oraz przyspieszeniu powrotu do zdrowia pomocne mogą być steroidy. Aby uniknąć poważnych powikłań ropnia, ważne jest szybkie rozpoznanie choroby i szybkie rozpoczęcie leczenia. Lekarze rodzinni posiadający odpowiednie przeszkolenie i doświadczenie mogą rozpoznać i leczyć większość pacjentów z ropniem okołomigdałkowym.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.