Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Opieka nad seniorami w POZ

Streszczenie:
Tło: Wraz z upływem wieku pacjenta rośnie zapotrzebowanie na usługi realizujące coraz większe potrzeby osób starszych w sferze ochrony zdrowia. Z uwagi na postępujący proces starzenia się populacji objętej opieką lekarzy rodzinnych, szczególnego znaczenia nabiera koordynacja opieki zdrowotnej nad osobami w podeszłym wieku. Opieka zdrowotna nad osobami starszymi wymaga podejścia holistycznego, to jest obejmującego wszystkie aspekty zdrowia fizycznego, psychicznego, funkcjonalnego i społeczno-ekonomicznego.
Cel: Artykuł przedstawia lekarzom rodzinnym międzynarodowe i krajowe regulacje prawne związane z ochroną zdrowia osób starszych w podstawowej opiece zdrowotnej. W artykule omówiono podstawowe problemy w dostępie seniorów do opieki zdrowotnej w systemie świadczeń finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz we współpracy lekarza ze środowiskiem rodzinnym pacjenta.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.