Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Leczenie gonartrozy

Streszczenie:
Gonartroza jest często występującym, powodującym niesprawność schorzeniem, które dotyczy ponad jednej trzeciej osób > 65. r.ż. Ćwiczenia fizyczne, utrata masy ciała, fizykoterapia, dostawowe iniekcje kortykosteroidów, stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz stosowanie stabilizatorów stawu lub podpiętek ortopedycznych zmniejsza ból i poprawia funkcjonowanie. Korzystnie działać mogą również paracetamol, glukozamina, imbir, S-adenozylometionina (SAM-e), krem z kapsaicyną, miejscowe niesteroidowe leki przeciwzapalne, akupunktura i tai chi. Nie zaleca się zazwyczaj tramadolu, ponieważ działania niepożądane mogą być większe niż korzyści z jego stosowania. Leki opioidowe są częściej stosowane u pacjentów, u których ból ma nasilenie umiarkowane do silnego lub u których jakość życia obniżyła się. Jednak ze względu na działania niepożądane tych leków, pacjentów, którzy mogliby je stosować, należy starannie wybrać i monitorować. Dostawowe iniekcje z kortykosteroidów są skuteczne, ale potwierdzone dane dotyczące iniekcji kwasu hialuronowego są niejednoznaczne. Wykazano, że zabiegi artroskopowe nie przynoszą korzyści w gonartrozie. Kiedy zachowawcze postępowanie objawowe jest nieskuteczne, należy rozważyć całkowitą alloplastykę stawu kolanowego.

Summary:
Knee osteoarthritis is a common disabling condition that affects more than one-third of persons older than 65 years. Exercise, weight loss, physical therapy, intra-articular corticosteroid injections, and the use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs and braces or heel wedges decrease pain and improve function. Acetaminophen, glu­cosamine, ginger, S-adenosylmethionine (SAM-e), capsaicin cream, topical nonsteroidal anti-inflammatory drugs, acupuncture, and tai chi may offer some benefit. Tramadol has a poor trade-off between risks and benefits and is not routinely recommended. Opioids are being used more often in patients with moderate to severe pain or diminished quality of life, but patients receiving these drugs must be carefully selected and monitored because of the inherent adverse effects. Intra-articular corticosteroid injections are effective, but evidence for injection of hyaluronic acid is mixed. Arthroscopic sur­gery has been shown to have no benefit in knee osteoarthritis. Total joint arthroplasty of the knee should be considered when conserva­tive symptomatic management is ineffective.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.